Matematika
ve třídě 8.A

Školní rok 2013/2014


Poslední aktualizace 23.dubna 2014Pravidla pro klasifikaci
a podmínky pro neklasifikování žáků
Místo oblíbené kalkulačky KARCE KC 156, která se již neprodává,
doporučuji rovnocennou kalkulačku
SENCOR SEC 195
např. zde za 132 Kč (lze osobně vyzvednout v České Lípě, poblíž centra, Svárov, vedle autosalonu Horejsek, za Kauflandem)Projekt Matematika +
Bezplatný test:
Ostrý termín: 2.dubna 2014 odpoledne (13 hodin, gymnázium Jateční Ústí nad Labem)
Přihlášky: Od 1.února 2014 od 10 hodin na pjz.cermat.cz
Známku si můžete nechat započítat do matematiky
Ilustrační didaktický test (cvičná verze testu na doma)
[poslední tři odkazy zde]Rozsah výuky

3 hodiny týdně

Rozvrh výuky

Pondělí 1.vyučovací hodina, učebna 3.A (1.patro, východní křídlo hned za dveřmi, pod naší bývalou třídou)
Úterý 6.vyučovací hodina, posluchárna fyziky
Pátek 2.vyučovací hodina, učebna 5.A (1.patro, východní křídlo na konci, nad učebnou hudebního oboru)

Obsah učiva

1.pololetí:
 • Logika, množiny, výroky, důkazy
 • Posloupnosti a řady
 • Kombinatorika (zejména její algebraické základy)
 • Úvod do pravděpodobnosti
 • Úvod do matematické statistiky
  2.pololetí:
 • Závěrečné opakování

  Učebnice

  Učebnice z oficiálního seznamu nejsou nutné

  Přehled výuky

  PO 2.září
  Zahájení školního roku. Hodina odpadá
  1.hodina ÚT 3.září
  Úvodní poučení. Pravidla klasifikace
  Další náplň hodiny bude teprve určena
  2.hodina ČT 5.září
  Hodina navíc, 5.vyučovací hodina, laboratoř fyziky
  Opakování z kvinty:
  - relace "dělí"
  - základní množinové a logické operace
  3.hodina PÁ 6.září
  10 minut: Pojmy disjunkce, alternativa
  10 minut: Další logické operace. Implikace, ekvivalence
  25 minut: Práce s tabulkami pravdivostních hodnot
  Tautologie
  4.hodina PO 9.září
  Implikace. Obměna. Negace. kvantifikátory
  5.hodina ÚT 10.září
  25 minut: Negace výroků - cvičení
  20 minut: Negace výroků - prověrka
  Ostrý text prověrky
  Výsledky prověrky:
  Známka12345CELKEM
  Počet3640619
  Počet×známka3121203057
  Průměr 3,00
  PÁ 13.září, 2.vyučovací hodina
  Akce Slovinsko. Ze třídy 8.A přítomno 13 studentů. Společná hodina se třídou 4.C (11 studentů).
  Hodinu odučí praktikantka kol. Říhová
  Matematické hříčky, hry a soutěže
  PÁ 13.září, 5.vyučovací hodina
  Akce Slovinsko. Ze třídy 8.A přítomno 13 studentů. Společná hodina se třídou 4.C (11 studentů).
  Operace s množinami danými výčtem. Vennovy diagramy.
  Operace s intervaly.
  Pracovní list-operace s množinami a intervaly
  Další verze zadání
  Studenti 8.A budou zkoušeni a klasifikováni u tabule
  PO 16.září
  Akce Slovinsko, turistický kurs. Hodina odpadne
  ÚT 17.září
  Akce Slovinsko, turistický kurs. Hodina odpadne
  PÁ 20.září
  Akce Slovinsko, turistický kurs. Hodina odpadne
  7.hodina PO 23.září
  Posloupnosti - základní pojmy
  Vzorec pro n-tý člen
  Graf posloupnosti
  8.hodina ÚT 24.září
  1] Ze vzorce pro n-tý člen posloupnosti napište několik jejích členů
  2] Odhadněte vzorec pro n-tý člen posloupnosti
  3] Rekurze. Posloupnost určená rekurzivně
  9.hodina PÁ 27.září
  Cvičení: Posloupnosti - n-tý člen, rekurze
  První část pracovního listu
  Druhá část pracovního listu
  10.hodina PO 30.září
  1] Sčítací a součinový symbol
  2] Pojem řady.Je to posloupnost částečných součtů dané posloupnosti.
  3] Aritmetická posloupnost.Je to lineární funkce v oboru přirozených čísel. Rozdíl (diference) sousedních členů je konstantní.
  11.hodina ÚT 1.října
  4] Aritmetická řada.Je to řada k aritmetické posloupnosti. Později ukážeme, že je to kvadratická funkce v oboru přirozených čísel
  5] Geometrická posloupnost. Je to exponenciální funkce v oboru přirozených čísel. Podíl (kvocient) sousedních členů je konstantní
  Přehled kolegy Vojáčka (aritmetická...)
  Přehled kolegy Vojáčka (geometrická...)
  http://maths.cz/clanky/geometricka-posloupnost-a-geometricka-rada.html 6] Geometrická řada.Je to řada ke geometrické posloupnosti.
  12.hodina PÁ 4.října
  7] Vzorec pro n-tý člen aritmetické řady (odvození)
  8] Opakování: Písemné dělení mnohočlenů
  9] Geometrická posloupnost a řada
  - vztahy, vzorce, chování
  10] Cvičení: Sčítací a součinový symbol
  Pracovní list (sčítací symbol)
  Doma dokončit
  13.hodina PO 7.října
  11] Cvičení: Aritmetická posloupnost a řada
  Pracovní list (aritmetická a geometrická posloupnost a řada)
  Řešeny úlohy 1 až 14
  14.hodina ÚT 8.října
  11] Cvičení: Aritmetická posloupnost a řada
  Pracovní list (aritmetická a geometrická posloupnost a řada)
  Řešeny úlohy 15 až 21
  15.hodina PÁ 11.října
  11] Cvičení: Geometrická posloupnost a řada
  Pracovní list (aritmetická a geometrická posloupnost a řada)
  Řešeny úlohy 22 až 32
  16.hodina PO 14.října
  Výklad, ukázky, cvičení: Grafy posloupností
  Pracovní list
  Výsledky (pdf)
  Výsledky (xls)
  Doma do PÁ 18.října dokončit do úlohy 7 včetně
  17.hodina ÚT 15.října
  20 minut: Prověrka - posloupnosti I
  - vzorec pro n-tý člen
  - rekurzivní zadání posloupnosti
  - sčítací a součinový symbol
  Cvičný text prověrky
  Ostrý text prověrky
  Výsledky prověrky:
  Známka12345CELKEM
  Počet12420018
  Počet×známka12420026
  Průměr 1,4
  25 minut: Výklad: limita posloupnosti
  18.hodina PÁ 18.října
  20 minut: Prověrka - posloupnosti II (4 dvojúlohy)
  - aritmetická posloupnost a řada
  - geometrická posloupnost a řada
  Pracovní list (aritmetická a geometrická posloupnost a řada)
  Cvičná verze nebude
  Ostrý text prověrky
  Výsledky prověrky:
  Součet
  známek
  4-78-1011-1314-1617-20CELKEM
  Známka12345
  Počet9700016
  Počet×známka91400023
  Průměr 1,4375
  25 minut:
  1) Drobnosti a doplňky
  a) zápis definičního oboru posloupnosti jako sjednocení
  b) zápis n-tého členu řady jako součet (součtový symbol S)
  c) zápis definičního oboru řady
  2) Obtížnější úloha na aritmetickou posloupnost
  Podobnou úlohu pro geometrickou posloupnost a řadu si vytvořte a vyřešte sami
  19.hodina PO 21.října
  20 minut: Prověrka - posloupnosti III
  - grafy posloupností a jejich řad (2 dvojúlohy)
  Podobné úlohy
  Cvičná verze nebude
  Ostrá verze prověrky
  Výsledky prověrky:
  Součet
  známek
  2-34-567-89-10CELKEM
  Známka12345
  Počet15101017
  Počet×známka15204021
  Průměr 1,24
  25 minut: Ukázky: výpočty limit posloupností
  20.hodina ÚT 22.října
  20 minut: Prověrka - posloupnosti IV
  - aritmetická a geometrická posloupnost a řada - 2 obtížnější úlohy
  Cvičná verze prověrky
  Ostrá verze prověrky
  Řešení
  Výsledky prověrky:
  Součet
  známek
  2-34-567-89-10CELKEM
  Známka12345
  Počet6342419
  Počet×známka661282052
  Průměr 2,74
  25 minut: Ukázky s projekcí:
  Oprava prověrky o grafech a existence limit posloupností
  PÁ 25.října
  Exkurse Berlín. Hodina se neuskuteční

  Následuje souvislé devítidenní volno
  21.hodina PO 4.listopadu
  Dnes nebude žádná prověrka
  45 minut: Součet nekonečné řady
  Nekonečná geometrická řada
  22.hodina ÚT 5.listopadu
  Dnes nebude žádná prověrka
  45 minut: Matematická indukce
  23.hodina PÁ 8.listopadu
  Dnes nebude žádná prověrka
  15 minut: Ukázka: Řešení rovnice s řadou
  30 minut: Cvičení: nekonečná geometrická řada
  Pracovní list I
  Pracovní list II
  Pracovní list III
  24.hodina PO 11.listopadu
  45 minut: Cvičení: rovnice s řadou
  (pokračování minulé hodiny z PÁ 8/11.2013)
  Řešíme další úlohy z Maturitního minima, str.92, cv. 5.3
  ÚT 12.listopadu
  Vyučování dnes končí ve 12.30 hodin. Hodina matematiky je přesunuta na ČT 14.listopadu 2013 na 5.vyučovací hodinu
  25.hodina ČT 14.listopadu (ve fyzikální laboratoři)
  (5.vyučovací hodina; přesun z předvčerejška)
  45 minut: Cvičení: rovnice s řadou
  (pokračování minulé hodiny z PO 11/11.2013)
  Řešíme další úlohy
  - z Maturitního minima, str.92, cv. 5.3
  - z Petákové, str.73, cv. 74 a 75
  26.hodina PÁ 15.listopadu
  45 minut: Cvičení: přepisy zápisu "pár teček" na zápis se součtovým symbolem a opačně
  (pokračování minulé hodiny ze ČT 14/11.2013)
  Řešíme další úlohy z pracovních listů
  Pracovní list I
  Pracovní list II
  Pracovní list III
  27.hodina PO 18.listopadu
  45 minut: Výklad a ukázky: Neúplná a úplná=matematická indukce
  I. Neúplná indukce
  Neúplná indukce je induktivní, odvozovací metoda
  Matematická indukce je deduktivní, důkazová metoda
  Princip matematické indukce je axiom; nelze jej dokázat; lze mu buď věřit, nebo jej odmítnout a budovat si vlastní matematickou teorii odlišnou od teorie obvyklé

  28.hodina ÚT 19.listopadu
  Dnes nebude žádná prověrka
  30 minut: Procvičení neúplné indukce
  Pracovní list
  5 minut: Princip matematické indukce
  10 minut: Úvod: Důkaz matematickou indukcí
  29.hodina PÁ 22.listopadu
  45 minut: Ukázky a cvičení: Matematická indukce
  - vzorce pro přepis konečné řady
  30.hodina PO 25.listopadu
  45 minut: Ukázky: Matematická indukce (2.část)
  - vzorce pro přepis konečné řady
  - případy, kdy věta dokazovaná matematickou indukcí neplatí
  Skeny důkazů

  Konec úspěšného důkazu matematických vět se označuje:
  Q.E.D. (latinsky) quod erat demonstrandum
  C.B.D. (česky) což bylo dokázati
  dvojitým čtverečkem (Halmosův symbol)

  31.hodina ÚT 26.listopadu
  Výjimečně přesunuto na 1.hodinu, učebna 1.A
  15 minut: Důkaz vzorce pro n-tý člen geometrické řady (matematická indukce)
  Skeny důkazů
  30 minut: Indukce - věty o vztahu dělitelnosti
  Ukázka:
  Neúplná indukce - odvození hypotézy
  Matematická indukce - důkaz věty
  Také zde je podstatné rozdělit výraz na dvě části a za 1.část dosadit z indukčního předpokladu. Dělitelnost 2.části se určí jinak, většinou je zjevná.
  Užíváme pravidla: Pokud nějaké číslo z dělí dva výrazy, dělí také jejich součet a rozdíl.

  Domácí cvičení na PÁ 29/11.: Z následujícího pracovního listu si neúplnou indukcí vytvořte hypotézy k úlohám č. 2 až 8
  Pracovní list: indukce - dělitelnost
  32.hodina PÁ 29.listopadu
  45 minut: Ukázky - indukce, věty o dělitelnosti
  - odvození neúplnou indukcí
  - důkaz matematickou indukcí


  33.hodina PO 2.prosince (mimořádně v posluchárně fyziky)
  20 minut: Konvergence posloupností. Rozšíření množiny reálných čísel
  - podpora projekce
  Do nosiče oboru reálných čísel doplníme dva další prvky: R±oo = { R; +oo; -oo}
  Konvergence
  15 minut: Upřesnění (oprava) výkladu: Rovnice s nekonečnou řadou
  - podpora projekce
  Kopie zápisu úlohy
  Podstata opravy: Vynechání x = 10-1 z definičního oboru je chybou - patří do definičního oboru rovnice, i když pro tento případ není levá strana řadou; je to součet samých nul a je rovna nule. Na oboru kořenů se to ovšem nijak neprojeví.
  ÚT 3.prosince
  Hodina matematiky se dnes nekoná, je přesunuta na čtvrtek 5.prosince
  Sledujte plán suplování
  34.hodina ČT 5.prosince (5.hodina, učebna 4.A)
  45 minut: Cvičení - indukce, věty o dělitelnosti
  - odvození neúplnou indukcí
  - důkaz matematickou indukcí
  Zkoušení: Dobrovolníci řeší úlohy z tohoto pracovního listu
  Při hodině vyřešeny úlohy 2, 9, 11, 14 a 18
  35.hodina PÁ 6.prosince
  Při hodině byla velká absence - kolize s projektem "šablony III/1"
  45 minut: Cvičení - indukce, věty o dělitelnosti (2.část)
  - odvození neúplnou indukcí
  - důkaz matematickou indukcí
  Zkoušení: Dobrovolníci řeší úlohy z tohoto pracovního listu
  Poznámka : 7 = 6+1, ale také 7 = 5+2 nebo 7 = 4+3 ....
  36.hodina PO 9.prosince
  20 minut: Prověrka - posloupnosti V
  a)b) Přepisy dvou typických zápisů nekonečných řad
    a) ze sčítacího symbolu do neukončeného zápisu "pár teček"
    b) obrácený přepis
  c) Vzorec pro součet nekonečné geometrické řady s konkrétními čísly
  Cvičný text nebude - viz dřívější pracovní listy
  Ostrý text prověrky
  Vzorová řešení prověrek z 9. a 10.prosince
  Výsledky prověrky:
  Úlohy 1-6 po 1 bodu
  Úlohy 7-12 po 1 bodu
  Úlohy 13-18 po 2 bodech, z toho
  1 bod za zápis sčítacím symbolem
  1 bod za určení součtu nekonečné řady v@nbsp;rozšířeném oboru
  CELKEM MAX.24 BODY
  Bodů24-2120-1716-1312-98-0CELKEM
  Známka12345
  Počet3164418
  Počet×známka3218162059
  Průměr 3,27
  Nová látka: Faktoriál
  37.hodina ÚT 10.prosince
  Mimořádně přesunuta na 5.vyučovací hodinu do učebny 2.A (vedle chemie)
  20 minut: Prověrka - posloupnosti VI
  - rovnice s nekonečnou řadou
  Vzorová řešení prověrek z 9. a 10.prosince
  Výsledky prověrky:
  Známka12345CELKEM
  Počet90100019
  Počet×známka90300039
  Průměr 2,05
  25 minut: Binomický součinitel = kombinační číslo; základní vlastnosti
  Věty o kombinačních číslech. Vlastnosti kombinačních čísel. Pascalův trojúhelník
  Viz TAB str.50 a str.118
  38.hodina PÁ 13.prosince
  Kolize s projektem "šablony III/1"
  10 minut: Oprava prověrek
  35 minut: Cvičení - indukce, věty o součtu konečné řady
  - odvození neúplnou indukcí
  - důkaz matematickou indukcí
  Zkoušení: Dobrovolníci řeší úlohy z tohoto pracovního listu
  - kromě úloh 4, 6 a 8, které jsme již na tabuli řešili
  Řešení některých úloh
  Dnes vyřešeny úlohy 1, 2, 3, 5, 7
  39.hodina PO 16.prosince
  5 minut: Oprava prověrek
  40 minut: Nová látka: Binomická věta
  - odvození neúplnou indukcí
  - důkaz matematickou indukcí
  Důkaz binomické věty
  - jednoduché ukázky použití
  40.hodina ÚT 17.prosince
  20 minut: Ukázky - užití binomické věty v reálné algebře (2 úlohy)
  25 minut: Prověrka - posloupnosti VII
  - matematická indukce (součty konečných řad, dělitelnost)
  Ostrý text prověrky
  Studentské řešení (bez chyby)
  Výsledky prověrky:
  Známka12345CELKEM
  Počet3341516
  Počet×známka361242550
  Průměr 3,125
  41.hodina ČT 19.prosince (1.vyučovací hodina, posluchárna fyziky)
  Vzhledem k akci Finanční gramotnost pro 4.C má třída 8.A dnes zvláštní rozvrh
  45 minut: 29. písemná práce (Posloupnosti a řady I)
  Cvičný text písemné práce
  Ostrý text písemné práce
  Studentské řešení
  Podrobnosti k úloze 7
  Přehled součtů geometrické řady
  Výsledky prověrky:
  Za každou úlohu max. 4.body, celkem max.32 bodů
  Bodů32 až 2120 až 1514 až 109 až 54 až 0CELKEM
  Známka12345
  Počet3743118
  Počet×známka3141212546
  Průměr 2,5
  42.hodina ČT 19.prosince (4.vyučovací hodina, laboratoř fyziky)
  Vzhledem k akci Finanční gramotnost pro 4.C má třída 8.A dnes zvláštní rozvrh
  Cvičení: Binomické součinitele
  Pracovní list - sekce A
  PÁ 20.prosince
  Vánoční akademie. Hodina byla nahrazena ve ČT 19.prosince

  Následují vánoční prázdniny, tedy 16 dnů souvislého volna
  43.hodina PO 6.ledna
  15 minut: Oprava prověrky - rovnice s řadou
  Přehled součtů geometrické řady
  Vzorová řešení prověrek z 9. a 10.prosince
  15 minut: Oprava 29.písemné práce
  Podrobnosti k úloze 7
  Studentské řešení
  15 minut: Ukázky: Binomická věta - výpočet konkrétního členu
  Pracovní list - sekce B a C
  44.hodina ÚT 7.ledna
  45 minut: Cvičení - zkoušení: Binomická věta
  Pracovní list - sekce B
  45.hodina PÁ 10.ledna
  45 minut: Cvičení - zkoušení: Binomická věta
  Pracovní list - sekce C
  46.hodina PO 13.ledna
  45 minut: Cvičení: Kombinační čísla
  Pracovní list
  47.hodina ÚT 14.ledna
  20 minut: Prověrka - binomická věta
  Ostrý text prověrky
  Výsledky prověrky:
  Známka12345CELKEM
  Počet10300215
  Počet×známka106001026
  Průměr 1,73
  25 minut: Cvičení: Kombinační čísla (2.část)
  Pracovní list
  48.hodina PÁ 17.ledna
  45 minut: Cvičení: Faktoriály, binomické součinitele
  Pracovní list s podobnými úlohami
  Doma dokončit všechny liché úlohy z levého sloupce
  PO 20.ledna 2014
  Od 7.00 do 7.45 laboratoř fyziky: Náhradní 29.písemná práce
  - je přihlášeno 8 zájemců
  - před 7.hodinou sraz u hlavního vchodu; nechoďte sami do budovy, pustím vás
  Cvičný text písemné práce
  Ostrý text písemné práce
  Studentské řešení
  Podrobnosti k úloze 7
  Přehled součtů geometrické řady
  49.hodina PO 20.ledna
  45 minut: Cvičení: Faktoriály. Kombinační čísla
  Pracovní list
  Doma dokončit všechny liché úlohy z pravého sloupce

  Uzavírá se klasifikace za 1.pololetí
  50.hodina ÚT 21.ledna
  45 minut: Nová látka: Rovnoměrný růst. Rovnoměrný percentuální růst
  51.hodina PÁ 24.ledna
  45 minut: Ukázky: Rovnoměrný růst. Rovnoměrný percentuální růst
  Ve škole řešíme jako ukázky liché úlohy z pracovního listu:
  Pracovní list
  Další úlohy
  52.hodina PO 27.ledna
  5 minut: Poučení - projekt matematika plus
  5 minut: Zkušební schéma pro jarní období
  35 minut: Cvičení: Rovnoměrný růst. Rovnoměrný percentuální růst
  Ve škole řešíme samostatně sudé úlohy z pracovního listu:
  Pracovní list
  Další úlohy
  53.hodina ÚT 28.ledna
  5 minut: Poučení - projekt matematika plus
  Nová látka: Finanční matematika
  Úrok

  Doporučení:
  a) Zkusit si řešit cvičnou státní maturitu
  b) Zkusit si řešit ilustrační test Matematika plus
  c) Přihlásit se v sobotu 1.února od 10 hodin na ostrý test Matematiky plus (2.dubna)

  PÁ 31.ledna
  Jednodenní pololetní prázdniny. Hodina se neuskuteční
  54.hodina PO 3.února
  Nová látka: Daň z úroku. DPH.
  Sazby DPH v jiných zemích
  ÚT 4.února
  Změna. Hodina matematiky nahrazena jiným předmětem. Matematika přesunuta na ČT 6.února
  55.hodina ČT 6.února (učebna 3.A)
  3.vyučovací hodina. Přesun z úterý 4.února
  20 minut: Prověrka: Faktoriály. Kombinační čísla. Rovnice s faktoriály a kombinačními čísly
  Pracovní list - podobné úlohy
  25 minut: Ukázky: Úlohy o DPH
  56.hodina PÁ 7.února
  10 minut: Dokončení ukázek o DPH
  35 minut: Cvičení: Finanční matematika I (pracovní listy)
  57.hodina PO 10.února
  Úvod do kombinatoriky. Variace, permutace
  Pěkná stránka
  58.hodina ÚT 11.února
  Úvod do kombinatoriky, 2.část: Kombinace. Objekty s opakováním
  PÁ 14.února
  Volno před plesem. Hodina se neuskuteční
  59.hodina PO 17.února
  30 minut: Výklad a ukázky: Pravidlo součtu. Pravidlo součinu
  15 minut: Výklad: Pojem pravděpodobnosti
  ÚT 18.února
  Hodina se neuskuteční, je přesunuta na ČT 20/2.2014 na 5.vyuč.hodinu.
  Písemná práce je přesunuta na pátek 21/4.2014

  60.hodina ČT 18.února (5.vyuč.hodina, učebna laboratoř fyziky)
  Cvičení: Kombinatorika, kombinatorické objekty
  Pracovní list
  Vyřešeny úlohy 1 až 14
  61.hodina PÁ 21.února
  45 minut: 30.písemná práce (8 úloh)
  Posloupnosti a řady II; finanční matematika
  Obsah písemné práce:
  1] Rovnoměrný lineární růst nebo pokles
  2] Rovnoměrný exponenciální růst nebo pokles
  3] Úrok, daň z úroku
  4] Daň z přidané hodnoty
  5] Výrazy s faktoriály a kombinačními čísly
  6] Užití binomické věty na výraz s odmocninou
  7] Rovnice nebo nerovnice s faktoriály
  8] Rovnice nebo nerovnice s kombinačními čísly
  Cvičná verze písemné práce
  Ostrá verze písemné práce
  Studentské řešení písemné práce
  Výsledky prověrky:
  Součet
  známek
  8 až 1415 až 2021 až 2728 až 3334 až 40CELKEM
  Známka12345
  Počet10242018
  Počet×známka104128034
  Průměr 1,88

  Následuje jeden týden jarních prázdnin
  62.hodina PO 3.března
  25 minut: Cvičení: Kombinatorika, kombinatorické objekty
  Pracovní list
  Vyřešeny úlohy 15 až 19
  20 minut: Výklad a ukázky: Pravděpodobnost 2.část
  Úlohy kolegy Horského
  Výklad pojmů
  63.hodina ÚT 4.března
  45 minut: Výklad a ukázky úloh: Pravděpodobnost, 1.část
  Další podobné úlohy
  64.hodina ČT 6.března
  Hodina navíc, 5.vyučoací hodina, posluchárna fyziky
  Prověrka kombinatoriky
  Ostrý text prověrky
  Náznak řešení prověrky
  65.hodina PÁ 7.března
  Ukázky úloh: Pravděpodobnost, 2.část
  Další podobné úlohy

  Doporučená učebnice k probírané látce:
  Emil Calda, Václav Dupač: Matematika pro gymnázia - Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, nakl. Prometheus, 9421071, ISBN 80-7196-147-7
  Učebnice Calda, Dupač

  66.hodina PO 10.března
  Ukázky úloh: Pravděpodobnost, 3.část
  Další podobné úlohy
  67.hodina ÚT 11.března
  Matematická statistika, 1.část
  Statistický soubor, znak, četnosti, tabulka četností, modus
  Pět úvodních stránek z učebnice
  Přečti si hezký úvod do tématu
  Medián a modus
  68.hodina ČT 13.března
  Hodina navíc, 5.vyučovací hodina, laboratoř fyziky
  Matematická statistika, 2.část
  Průměry. Kvantily
  Kvantily
  Zkoušení - medián
  69.hodina PÁ 14.března
  Matematická statistika, 3.část
  Cvičení: Průměry, kvantily: medián, kvartily, kvintily, decily
  Pracovní list (zásobník dat)
  70.hodina PO 17.března
  Matematická statistika, 4.část
  Chrarakteristiky proměnlivosti=variability
  První přístup:
  - odchylka, absolutní hodnota odchylky, průměr absolutní hodnoty odchylek
  Druhý přístup:
  - rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient
  71.hodina ÚT 18.března
  Matematická statistika, 5.část
  Výklad a ukázka: Statistické soubory se dvěma znaky
  - korelace
  72.hodina ČT 20.března
  Hodina navíc, 5.vyučovací hodina, laboratoř fyziky
  Matematická statistika, 6.část
  Cvičení: Statistické soubory s jedním znakem
  Pracovní list
  Prázdná tabulka na zpracování (1 znak)
  73.hodina PÁ 21.března (výjimečně v učebně 1.C - 1.patro, předposlední dveře východního křídla)
  Matematická statistika, 7.část
  Cvičení: Statistické soubory se dvěma znaky
  Pracovní list
  Prázdná tabulka na zpracování (2 znaky)
  Shrnutí matematické statistiky
  74.hodina PO 24.března
  Dnes nemůže být žádná prověrka kvůli přepisům o počtu prověrek v jednom dni
  45 minut: Opakování: Početní řešení pravoúhlých trojúhelníků
  Vzorce - početní řešení trojúhelníků
  Pracovní list
  75.hodina ÚT 25.března
  Výklad a ukázky: Grafické znázornění statistických údajů
  - spojnicový diagram = polygon četností
  - sloupkový diagram = histogram
  - kruhový diagram
  15 minut: Ukázky (MS Excel)
  Dynamická ukázka (Excel)
  Statická ukázka (pdf)
  30 minut: Cvičení
  Pracovní list (Excel)
  Pracovní list (pdf)
  76.hodina PÁ 28.března
  45 minut: Opakování: Početní řešení obecných trojúhelníků - základní prvky
  Vzorce - početní řešení trojúhelníků
  Pracovní list
  77.hodina PO 31.března
  Výpočty (opakování): Obecné trojúhelníky - nezákladní prvky
  78.hodina ÚT 1.dubna
  Hospitace paní ředitelky. Dnes se nepíše žádná prověrka
  10 minut: Diktát
  Zadání a řešení diktátu
  Výsledky diktátu:
  Správných
  výsledků
  30 až 2928 až 2726 až 2524 až 2322 až 0CELKEM
  Známka12345
  Počet10320116
  Počet×známka10660527
  Průměr 1,6875
  35 minut: Opakování: Množiny bodů v rovině
  - základní množiny
  - ekvidistanty
  - kuželosečky
  - úlohy ke státní maturitě
  Materiál použitý při hodině
  79.hodina PÁ 4.dubna
  Probíhá písemná profilová maturitní zkouška (chemie). Bude přítomno 12 studentů, kteří mají normálně matematiku. Chemičtí maturanti si procvičenou látku doplní samostatně doma
  45 minut: Prověrka: Řešení obecných trojúhelníků - nezákladní úlohy
  Ostrý text prověrky: Obecné trojúhelníky - nezákladní prvky
  79.hodina PO 7.dubna
  45 minut: Opakování: Středový úhel a obvodové úhly
  Středový a obvodové úhly
  Konstrukce trojúhelníků - 3 typy
  80.hodina ÚT 8.dubna
  Přineste si šablonu funkcí
  45 minut: Opakování: Grafy funkcí
  - posunutí grafu
  - homotetie s grafem
  - znaménka funkcí a jejich argumentů
  81.hodina PÁ 11.dubna
  45 minut: Prověrka statistiky, 1.část
  Přesně podle nácvičného vzoru z 20.března 2014 - jen s jinými čísly a menšími počty řádků
  Obsah:
  a) Početní úloha - 1 znak
  b) Početní úloha - 1 znak - tabulka rozdělení četností
  c) Graf - histogram nebo polygon
  Ostrá verze - strana 1
  Ostrá verze - strana 2
  82.hodina PO 14.dubna
  45 minut: Prověrka statistiky, 2.část
  Přesně podle nácvičného vzoru z 21.března 2014 - jen s jinými čísly a menšími počty řádků
  Obsah:
  a) Početní úloha - 2 znaky - korelace
  b) Početní úloha - 2 znaky - tabulka rozdělení četností - korelace
  c) graf - kruhový diagram
  Ostrá verze - strana 1
  Ostrá verze - strana 2
  Studentské řešení početní části
  83.hodina ÚT 17.dubna
  45 minut: 31. písemná práce
  Obsah: kombinatorika a pravděpodobnost
  Cvičná verze písemné práce
  Ostrá verze písemné práce
  Studentské řešení písemné práce
  Výsledky písemné práce:
  Součet
  známek
  6-1011-1516-2021-2526-30CELKEM
  Známka12345
  Počet6534119
  Počet×známka6101316550
  Průměr 2,63
  PÁ 18.dubna
  Velikonoční prázdniny. Hodina matematiky se neuskuteční
  PO 21.dubna
  Velikonoční prázdniny. Pondělí velikonoční. Hodina matematiky se neuskuteční
  84.hodina ÚT 22.dubna
  (hodina navíc, 1.vyuč.hodina, učebna 2.D)
  Dnes platí zvláštní rozvrh, protože probíhají přijímací zkoušky.
  20 minut: Oprava písemné práce
  - zvláště úlohy 6 a 4
  20 minut: Různé úlohy dle přání studentů
  5 minut: Uzavření klasifikace
  85.hodina ÚT 22.dubna
  (hodina navíc, 3.vyuč.hodina, laboratoř fyziky)
  Dnes platí zvláštní rozvrh, protože probíhají přijímací zkoušky.
  45 minut: Prověrka základních dovedností z učiva celého vyššího gymnázia.
  Ostrá verze - dvě oddělení
  86.hodina ÚT 22.dubna
  (pravidelná hodina, posluchárna fyziky, 6.vyučovací hodina)
  40 minut: Různé úlohy dle přání studentů
  - konstrukční úlohy
  - - poměr stran, stejnolehlost
  - - lichoběžník - rozdělit na rovnoběžník a trojúhelník
  - - kosočtverec - kolmé úhlopříčky, osová souměrnost
  - ůloha o aplikaci lineární funkce
  - další drobnosti
  5 minut: Závěr předmětu
  PÁ 25.dubna
  Vydávání vysvědčení. Poslední zvonění. Hodina matematiky se neuskuteční

  Vyučování skončilo. Je možno využívat individuální či skupinové konzultace. Přeji hodně štěstí u maturit a v dalším životě